Toepassing:

Op alle overeenkomsten met De Meesterbloem zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Eventuele inkoop- of algemene voorwaarden van de opdrachtgever wijst De Meesterbloem hierbij uitdrukkelijk van de hand.

Het doen van een bestelling houdt in dat de toepassing van deze algemene voorwaarden aanvaard wordt.

 

Bestelling:

Alle genoemde prijzen op de website van De Meesterbloem zijn vermeld in euro's, inclusief 21% of 6% btw en exclusief verzendkosten. Prijzen die op deze website zijn genoemd, worden onder voorbehoud vermeld.

Nadat u de bestelling heeft geplaatst ontvangt u een factuur. Zodra het verschuldigde bedrag op de rekening van De Meesterbloem is zal De Meesterbloem de bestelling op woensdag en vrijdag (met uitzondering van zon- en feestdagen en de uitzonderingen die op de site bij een aantal producten expliciet is genoemd) verzenden. De artikelen blijven 7 dagen voor je gereserveerd. Als de betaling dan nog niet binnen is, vervalt de reservering en komen de artikelen weer beschikbaar in de webwinkel.

De vezending gaat via TNT Post.

Uitzondering voor plantgoed indien er sprake is van een vorstperiode. Zodra de vorst voorbij is gaan wij leveren.

Overschrijding van genoemde leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding. Indien echter de leveringstermijn de termijn van 30 dagen overschrijdt, ben je gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is. Reeds geïnde bedragen zullen in dat geval binnen 30 dagen door De Meesterbloem worden teruggestort.

Bij 'niet thuis' wordt het pakket een tweede keer aangeboden door de postbode en anders ontvangt de geadresseerde een kaartje in de bus met daarop nadere informatie over het postkantoor waar het pakketje afgehaald kan worden.

Indien de bestelde artikelen door welke oorzaak dan ook niet voorradig zijn of uitverkocht, neemt De Meesterbloem onmiddellijk contact met je op om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Verzending en/of afhaalopties:

Bestellingen proberen wij binnen 3 dagen te verzenden. Mocht er haast bij zijn horen wij dit graag.   De verzendkosten bedragen: €3,50 voor bestellingen die door de brievenbus passen en € 5,- voor pakketten tot 30 kilo. Is uw bestelling hoger dan € 25,- dan betaalt u € 3,50  verzendkosten. U krijgt dan een aangepaste factuur. Bij bestellingen boven de € 90,- vervallen bovendien de verzendkosten (binnen Nederland) helemaal!

Bij zendingen naar het buitenland gelden de tarieven en levertijden conform TNT Post. Neem voor bestellingen naar het buitenland a.u.b. eerst contact met ons op i.v.m. de aangepaste verzendkosten en vermeld dan svp welke artikelen je wilt bestellen.Na je bestelling, ontvang je van ons de exacte verzendkosten per mail.

U kunt uw bestelling afhalen na afspraak en betalen bij de afhaling. Kiest u voor deze optie, contacteer ons dan zo snel mogelijk na het plaatsen van uw bestelling voor een afspraak.

Bij afhalen ontvangt u ook een korting van 5% op niet afgeprijsde artikelen.

Als u de bestelling naar een ander adres wilt sturen, vult u op het adresformulier het afleveradres in. Wil je de bestelling als cadeau verpakt hebben, dan kunt u dat aangeven bij het veld 'opmerkingen'. Wij streven ernaar verpakkingsmateriaal zoveel mogelijk te hergebruiken.

 

Betaling:

Particulieren dienen vooraf te betalen. De Meesterbloem zal het artikel leveren nadat de betaling is ontvangen. De levertijd begint op het moment dat De Meesterbloem de betaling heeft ontvangen.

Bedrijven en vaste klanten kunnen kiezen voor een betaling door overboeking of zij kunnen een factuur ontvangen. In dit geval gaat de levertijd in vanaf het moment dat de bestelling ontvangen is. Na verificatie van de gegevens wordt de bestelling verwerkt. Via de post ontvangt u de officiële BTW factuur met een betalingstermijn van 14 dagen. De Meesterbloem behoudt zich het recht voor om een openstaande factuur uit handen te geven aan een incassobureau. Alle hieruit vloeiende kosten worden verhaald op de opdrachtgever.

 

Retourzendingen:

Indien je niet tevreden bent over de levering, dan vernemen wij dit graag z.s.m. per e-mail, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na levering. De Meesterbloem zal ieder klacht serieus in behandeling nemen en hierop binnen 24 uur een reactie geven.

Tevens ben je als klant gerechtigd, binnen 7 dagen na levering, zonder opgaaf van redenen de bestelling aan De Meesterbloem retour te sturen, mits ongebruikt, voorzien van de originele verpakking en voldoende gefrankeerd. Het door jou reeds betaalde bedrag minus de door ons gemaakte verzendkosten,  zal in dat geval binnen 30 dagen gerestitueerd worden. Hierbij geldt echter nadrukkelijk dat de artikelen in ongeschonden staat bij De Meesterbloem worden afgeleverd. Dit conform de Wet Verkoop op Afstand. Indien dit aspect niet in acht wordt genomen kunnen wij de artikelen helaas niet terugnemen en de betaling niet ongedaan maken.

De retourzending dient vooraf schriftelijk of per e-mail aan De Meesterbloem kenbaar gemaakt te worden, vermeld hierbij het factuurnummer.

Een retourzending dient verstuurd te worden naar De Meesterbloem, Gendringseweg nr 3, 7076BC Varsselder Veldhunten o.v.v. het factuurnummer en je bankrekeningnummer. Verpak de artikelen dusdanig dat beschadiging wordt vermeden.

De Meesterbloem behoudt zich het recht om slechts een gedeelte van het bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat de producten reeds zijn gebruikt of na ontvangst zijn beschadigd. 

Retourneren van een artikel gaat op verzendkosten en risico van de koper. Ongefrankeerde en/of beschadigde pakketten worden niet door ons geaccepteerd. 

Aansprakelijkheid:

Alle producten die in het assortiment van De Meesterbloem zijn opgenomen, voldoen aan de strenge eisen waaraan artikelen moeten voldoen. In geval van klachten kun je je altijd tot De Meesterbloem wenden, waarna wij contact zullen opnemen met de desbetreffende fabrikant. De aansprakelijkheid van de artikelen berust echter altijd bij de fabrikant. De Meesterbloem sluit hiermee iedere verantwoordelijkheid van problemen met deze artikelen uit.

Garantie op rozen

Garantie op rozen wordt naar alle redelijkheid gegeven. Uiteraard bent u zelf verantwoordelijk voor de juiste standplaats en voldoende vocht/water,de juiste bemesting en voorkoming van ziektes. Een aantal rozen vallen buiten de garantieregeling aangezien deze moeilijk zjin. Deze informatie staat vermeld bij de rozen in de webwinkel.

Voor aanspraak op garantieregeling a.u.b. uw factuurnummer en een zo goed mogelijke beschrijving van uw klacht meegeven en/of toezenden. Langskomen werkt uiteraard het snelst. Voor toezenden van garantieplanten kunnen de verzendkosten voor uw rekening komen. Afhalen kan altijd op onze locatie of na overleg op de beurzen. 

Overmacht:

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft De Meesterbloem in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat De Meesterbloem gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan De Meesterbloem kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Toepasselijk recht:

Op alle overeenkomsten tussen De Meesterbloem en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.

Eigendomsvoorbehoud:

De Meesterbloem blijft volledig eigenaar van een door haar verkocht product tot het moment waarop de koopprijs volledig is voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering aan u over.

© 2017 - 2021 de meesterbloem | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel